Privacy verklaring

Een bezoek aan de website van RECHT[PUNT]GENT (www.recht.gent, hierna ‘de Website’) veronderstelt in principe geen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Privacywet’).

De informatie op de Website staat ter beschikking van de bezoeker zonder dat die persoonsgegevens dient te verstrekken.

De persoonsgegevens die toch zouden moeten worden meegedeeld bij het gebruik van de Website (bv. om online een afspraak te maken met een advocaat), worden wel verwerkt door RECHT[PUNT]GENT.  Door persoonsgegevens mee te delen, verklaart de bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

De bedoelde gegevens worden in de bestanden van RECHT[PUNT]GENT opgenomen met naleving van de bepalingen van de Privacywet.  Zij worden enkel gebruikt om te communiceren met de gebruiker met betrekking tot de samenwerking met het kantoor of de geleverde diensten.  De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld of verkocht, of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

Bovendien mag RECHT[PUNT]GENT alle informatie die wordt meegedeeld bij het gebruik van de Website steeds gebruiken om de veiligheid van de Website en de werking van het kantoor te evalueren of te verbeteren, en om veiligheidsincidenten of inbreuken op de algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving te vermijden, te identificeren en te bestrijden, inclusief door gepaste gerechtelijke of deontologische stappen.

Indien er andere doeleinden zijn dan diegene die hierboven werden geïdentificeerd, zal RECHT[PUNT]GENT deze doeleinden meedelen vóór of op het tijdstip waarop de informatie wordt verzameld of vooraleer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een niet eerder geïdentificeerd doel.

RECHT[PUNT]GENT zal uw persoonsgegevens slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, zal RECHT[PUNT]GENT uw persoonsgegevens delen indien RECHT[PUNT]GENT van mening is dat hiertoe gehouden te zijn om alle wetten, reglementen, beslissingen van rechtbanken, of een wettelijk of overheidsverzoek na te leven.  Zonder enige verplichting daartoe te aanvaarden, behoudt RECHT[PUNT]GENT eveneens het recht voor om alle informatie te verzamelen en te delen die nodig wordt geacht om een onderzoek te voeren of actie te ondernemen in verband met vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, mogelijk letsel aan personen of schade aan zaken, teneinde RECHT[PUNT]GENT zelf of één of meer van haar cliënten of hun rechtsopvolgers te beschermen, of zoals anderszins vereist of toegelaten door de wet.

De bezoeker kan opvragen welke gegevens over hem of haar werden verwerkt, alsook de informatie over de oorsprong van die gegevens.  De bezoeker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te laten brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Indien de bezoeker zijn of haar rechten wenst uit te oefenen, dient hij of zij zijn of haar identiteit te bewijzen en een verzoek tot aanpassing te richten aan RECHT[PUNT]GENT.

De persoonsgegevens die toch zouden moeten worden meegedeeld bij het gebruik van de Website worden verzonden via een communicatienetwerk dat niet wordt gecontroleerd door RECHT[PUNT]GENT.  De inzameling en het gebruik van persoonsgegevens door operatoren die de bezoeker communicatiediensten of netwerkdiensten aanbieden is onafhankelijk van RECHT[PUNT]GENT, en valt onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke operatoren.  Het is aan te raden ook hun privacybeleid zorgvuldig na te lezen.

Een afspraak of verkennend gesprek?

Contacteer ons met uw vraag en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een verkennend gesprek bij ons op kantoor.

Online Boek uw afspraak met één van onze advocaten online Bel of mail 09 226 83 82
info@recht.gent
© 2019 BV ovv BVBA Advocatenkantoor Van Acker, Leyns & De Vos. KBO / BTW: 0825.883.635
m.z.: Brugsesteenweg 591, 9030 Mariakerke (Gent) - privacy policy - cookie policy - sitemap