Een echtscheidingsprocedure ziet er zo uit.

Wanneer uw huwelijk tot een einde komt, volgt er waarschijnlijk een echtscheidingsprocedure. Zo’n procedure is vaak erg emotioneel en verloopt lang niet altijd even vreedzaam. Wij bieden u graag een helpende hand.

Wat zijn de grootste uitdagingen van een huwelijkseinde?

U zit vast en zeker met vragen, zoals:

 • Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?
 • Heb ik een advocaat nodig?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Heb ik recht op een onderhoudsbijdrage?
 • Heb ik recht op een onderhoudsbijdrage voor de kinderen?
 • Heb ik recht op een tegemoetkoming in de kosten voor mijn kinderen?
 • Wat zijn de regels omtrent omgangsregelingen?
 • Wat zijn gebruikelijke omgangsregelingen ?
 • Heb ik recht op een gelijk verdeeld verblijf van de kinderen ?
 • Wat is een co-ouderschap ?
 • Mag ik in onze woning blijven?

Welke echtscheidingsprocedure is voor u?

Als u gaat scheiden, dan is uw persoonlijke situatie vaak al schrijnend genoeg en wil u niet over allerlei praktische of juridische zaken nadenken. Toch is het verstandig om de situatie direct met beide handen aan te pakken, u te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen waarbij u opkomt voor uw eigen belangen én de moeilijke situatie zo goed mogelijk afsluit.

Heel kort samengevat, zijn er eigenlijk twee verschillende manieren om een huwelijk te ontbinden:

 • EOT | echtscheiding door onderlinge toestemming;
 • EOO | echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

1. Echtscheiding door onderlinge toestemming

In het kort ziet deze procedure er als volgt uit:

 1. U komt tot een volledig akkoord over alle zaken die moeten worden geregeld. Desnoods wordt dit (ook) notarieel geregeld (bv. wanneer er een woning wordt “ingekocht”).
 2. Pas nadien gaat u naar de rechtbank, om uw akkoord te laten bekrachtigen.
 3. Er wordt dan een verzoekschrift ingediend door beide echtgenoten, waaraan alle noodzakelijke documenten worden toegevoegd : regelingsakte, boedelbeschrijvingen, huwelijksakte, aktes met betrekking tot uw kinderen…
 4. Aangezien beide partijen akkoord gaan met de vastgelegde afspraken, kan de gehele procedure vaak schriftelijk worden voltooid. De rechtbank kan u wel oproepen om in persoon te verschijnen wanneer er aanvullende vragen zijn of ingeval van onduidelijkheden;
 5. De rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding door onderlinge toestemming uit in een vonnis.
 6. Het vonnis wordt aan de nodige administratieve diensten bezorgd en geregistreerd (“overgeschreven”) waarna beide personen gescheiden door het leven gaan;

2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Wanneer echtgenoten er niet in slagen tot een volledig akkoord te komen (geen overleg mogelijk, geen akkoord, bijvende betwistingen over de kinderen, ruzie over centen, …), kan er een procedure worden gevoerd op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk:

 • De echtscheiding kan “tegen” de andere echtgenoot worden gevraagd, op grond van bepaalde feiten (overspel, geweld en agressie, druggebruik, drankgebruik, …) Voor de echtgenoten is het niet langer mogelijk om samen te leven vanwege deze ontwrichtende oorzaak. De feiten moeten bewezen worden; dat kan aan de hand van allerhande bewijsmaterialen, zoals e-mails, foto’s, getuigen of deskundigenonderzoek.;
 • Wanneer de feitelijke scheiding van de partners al enige periode bestaat en voortduurt. De echtgenoten leven al langer dan zes maanden gescheiden en vinden het beiden niet realistisch om samen verder te gaan, óf beide partijen leven al langer dan een jaar gescheiden en één van beide partners vindt de ontwrichting duurzaam.

Deze procedure verloopt anders dan wanneer er sprake is van onderlinge toestemming : er moet een procedure worden gevoerd voor de bevoegde rechtbank waarin iedere partij zijn of haar vragen, eisen en argumenten aan de rechtbank kan voorleggen.  De procedure wordt ingeleid door middel van een dagvaarding of een verzoekschrift.

De rechter kan de scheiding direct uitspreken, indien hij of zij vaststelt dat er inderdaad sprake is van onherstelbare ontwrichting en afhankelijk van het feit of de partijen al langere tijd gescheiden leven of niet.

De rechter wil vaak de partijen persoonlijk spreken en organiseert een zitting, maar nadat de onherstelbare scheiding definitief is vastgesteld zal hij of zij een uitspraak doen. Ondertussen kan de rechter maatregelen opleggen.

Eventueel kan er door de partijen beroep worden aangetekend tegen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Desnoods kan er tegen een arrest ook in cassatie worden gegaan.

Contact opnemen met Recht.Gent

Wilt u meer informatie over een echtscheiding procedure of hulp inschakelen van ons advocatenkantoor? Neem direct contact met ons op

© 2021 BV RECHT[PUNT]GENT. KBO / BTW: 0825.883.635
m.z.: Brugsesteenweg 591, 9030 Mariakerke (Gent) - nieuws - privacy policy - cookie policy - sitemap
Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie