Team

De kracht van ons advocatenkantoor zit in de diversiteit van de mensen die er deel van uit maken én in het bundelen van deze individuele sterktes. Hierdoor zijn verschillende perspectieven mogelijk, hetgeen een duidelijke meerwaarde vormt voor u.

Advocaten


Gerd Leyns Advocaat Advocatenkantoor Recht.Gent - Mariakerke

Gerd Leyns

Gerd Leyns richtte samen met Elie Van Acker het kantoor op.

Samen met Katia De Vos managet hij het kantoor.

Gerd leidt de dossiers voor overheden-opdrachtgevers, en staat erop dossiers voor de gewone man zoveel als mogelijk persoonlijk te behandelen. Hij stuurt de medewerkers van het kantoor aan in die dossiers.

Gerd is een rasechte “pleiter”. In 2005 won hij de pleitwedstrijd Georges Debra, georganiseerd door de Gentse Balie.

Gerd werkt en analyseert snel, is veeleisend en legt de lat hoog bij de behandeling van ieder dossier. Een praktische maar steeds correcte aanpak staat voor hem boven alles. Als een probleem kan worden opgelost zonder dure procedure, geeft hij daar steeds de voorkeur aan.

Sinds 2017 wordt Gerd ook aangesteld door de Arbeidsrechtbank van Gent als schuldbemiddelaar.

Gerd Leyns is tevens plaatsvervangend vrederechter in Kanton Gent 5.

Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het overeenkomstenrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Hij is actief aan de Gentse Balie sinds 1 oktober 2002.

Contacteer Gerd Leyns

Katia De Vos Advocaat Schuldbemiddelaar Recht.Gent Mariakerk

Katia De Vos

Katia De Vos is een expert-schuldbemiddelaar en behandelt daarnaast dossiers in diverse takken van het recht. Ze streeft naar een persoonlijke en snelle aanpak waarbij haar ruime beschikbaarheid centraal staat. Ze is rechtdoorzee en heeft een no-nonsens mentaliteit waardoor ze U steeds efficiënte oplossingen biedt.

Ze wordt in haar hoedanigheid van schuldbemiddelaar al bijna 15jaar aangesteld door de arbeidsrechtbanken van Gent en Dendermonde. Katia De Vos is erkend expert-schuldbemiddelaar voor regio Gent, Mariakerke en Wetteren en werkt volledig volgens het 'Premium Service Garantie' kwaliteitscharter dat instaat voor een hoogstaand kwalitatieve dienstverlening, meer info zie https://schuldbemiddelaar.vlaanderen.

Naast het juridische werk, neemt ze, samen met Gerd Leyns, ook het algemeen management van dit kantoor voor haar rekening.

Ze heeft een tweede kantoor in Massemen-Wetteren, Lambroekstraat 151.

Ze is actief aan de Gentse Balie sinds 1 oktober 2005.

Sinds april 2019 is ze vertegenwoordigster van de schuldbemiddelaars van Gent en sinds april 2020 werd ze ook lid van de commissie CSR (Collectieve schuldenregeling) verbonden aan de OVB (Orde van Vlaamse Balies). Ze werkte meer aan de oprichting van VVAS (Vlaamse Vereniging voor advocaten-schuldbemiddelaars) en werd in het voorjaar van 2021 ook verkozen tot één van de leden van de Raad van bestuur van VVAS.

Contacteer Katia De Vos

Olivier De Pauw Advocaat | Advocatenkantoor Recht.Gent

Olivier De Pauw

Licentiaat in de Rechten, afgestudeerd aan de UGent in juni 2001, met bijzondere aandacht voor de juridische aspecten van media, communicatie, intellectuele eigendom en het internet.

Sedert de beëindiging van zijn stage als advocaat in januari 2010 behandelt Olivier De Pauw steeds meer zaken in het algemeen burgerlijk en handelscontractenrecht, eigendomsrecht, familierecht en familiaal vermogensrecht. Hij legt hierbij steeds de nadruk op een preventieve aanpak, proceseconomisch denken en een goede communicatie tussen alle partijen

In 2015 schreef hij een uitgebreide bijdrage in het boek Duiding Collectieve Schuldenregeling (Larcier, Brussel, 2015) over de familierechtelijke aandachtspunten bij een procedure collectieve schuldenregeling.

Hij is actief aan de Gentse Balie sinds 9 januari 2007.

Contacteer Olivier De Pauw

Jens Vanspeybroeck

Jens Vanspeybroeck behandelt dossiers in diverse takken van het recht. Hij is vlot ter taal, bijzonder sociaal en heeft veel aandacht voor de menselijke kant van iedere zaak.  Hij spit de zaken graag uit tot op het bot. Een praktische oplossing is voor hem een must.

Master in de Rechten, afgestudeerd aan de UGent in 2020.

Hij is actief aan de Gentse balie sinds oktober 2020.

Contacteer Jens Vanspeybroeck

Jens Lambert

Jens Lambert behandelt dossiers in verschillende rechtsgebieden. Hij heeft een bijzondere interesse voor het Vreemdelingenrecht.

Hij is bedachtzaam en kritisch, en analyseert de juridische kant van zaken erg grondig.  De mens achter de zaak ligt hem na aan het hart.

Master in de Rechten, afgestudeerd aan de UGent in 2021.

Hij is actief aan de Gentse balie sinds oktober 2021.

Contacteer Jens Lambert

Elie Van Acker Advocaat - Schuldbemiddelaar Recht.Gent

Elie Van Acker

Elie Van Acker was actief aan de Gentse Balie vanaf 1 oktober 1980.

Na jarenlang een succesvol eenmanskantoor te hebben uitgebaat, richtte hij samen met Gerd Leyns het kantoor op.

Op 3 juni 2020 koos Elie dan toch voor zijn welverdiende pensionering.

Elie behandelde in zijn carrière een veelheid aan dossiers in de meeste takken van het recht. Hij streefde er daarbij steeds naar om zijn cliënten een zo snel mogelijke oplossing op maat te bieden, via onderhandelingen of een gerechtelijke procedure.

Daarnaast was hij ook een gerenommeerd schuldbemiddelaar en wordt hij in die materie nog steeds aangezien als een absolute autoriteit.

Elie publiceerde verschillende juridisch-vulgariserende werken, is co-auteur van de Praktische Gids voor Schuldbemiddelaars (Kluwer, Mechelen, 2013), en co-editor van het boek Duiding Collectieve Schuldenregeling (Larcier, Brussel, 2015).

Zijn baanbrekende werk en excellente reputatie in deze materie worden verdergezet door Katia De Vos, die ook aan de herwerking van de Praktische Gids verbonden zal zijn.

Het kantoor en alle eraan verbonden advocaten werken verder in de geest en de stijl van Elie : (juridisch) correct, pragmatisch en met oog voor de specifieke noden van iedere cliënt.

De cliënten van Elie worden verder bijgestaan door Gerd Leyns en Katia De Vos ; wie bij Elie terecht kon, kan verder terecht bij RECHT[PUNT]GENT.

Ook na zijn pensionering kunnen de vennoten van het kantoor steeds beroep doen op alle ervaring en inzichten van Elie als éminence grise.

Administratieve medewerkers

Sylvia Cuvelier administratie - advocatenkantoor Recht.Gent

Sylvia Cuvelier

Sylvia verzorgt de algemene administratie van het kantoor en biedt in het bijzonder ondersteuning bij het verwerken van de dossiers collectieve schuldenregeling. Ze is actief op het kantoor sinds december 2000.

Tanja Goeman, administratief medewerkster bij Recht.Gent

Tanja Goeman

Tanja verzorgt de algemene administratie van het kantoor en ze is de persoonlijke assistente van Gerd Leyns. Ze is actief op het kantoor sinds januari 2018.

Kimmy Vermeulen

Kimmy verzorgt mee de algemene administratie van het kantoor. Ze is actief op het kantoor sinds medio 2020.

Een afspraak of verkennend gesprek?

Contacteer ons met uw vraag en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een verkennend gesprek bij ons op kantoor.

Online Boek uw afspraak met één van onze advocaten online Bel of mail 09 226 83 82
info@recht.gent
© 2021 BV RECHT[PUNT]GENT. KBO / BTW: 0825.883.635
m.z.: Brugsesteenweg 591, 9030 Mariakerke (Gent) - nieuws - privacy policy - cookie policy - sitemap
Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie