Tarieven

In dossiers waarin wordt opgetreden als schuldbemiddelaar wordt afgerekend conform het toepasselijke Koninklijke Besluit.

In de andere dossiers wordt behoudens andere afspraken een staat van kosten en erelonen opgesteld, rekening houdend met volgende elementen:

Erelonen

De filosofie van het kantoor is al jaar en dag dat bijstand van een advocaat betaalbaar moet zijn, ook voor de kleine man. Er wordt steeds getracht erelonen en kosten op een correcte maar ook redelijke manier te begroten. Enkel de tijd die echt wordt gespendeerd aan de behandeling van uw dossier wordt aangerekend.

a. Prestaties aan volwaardig uurtarief

 • Studie dossier
 • Consultaties
 • Redactie briefwisseling
 • Redactie procedurestukken
 • Vacaties terechtzittingen

€ 110,00 / uur

b. Prestaties aan ½ uurtarief

 • Wachttijd terechtzittingen
 • Verplaatsingen buiten Gent

€ 55,00 / uur

c. Mogelijke correctiecoëfficiënten (beslissing door de behandelende advocaat)

 • Waarde van de zaak
 • Onvermogen cliënt
 • Spoedeisendheid
 • Resultaat

d. BTW

Er wordt steeds 21% BTW aangerekend.

Vaste en variabele kantoorkosten

a. Vaste kantoorkosten

Omvattende: telefoon-, fax-, internetaansluitingen, website, personeel, afschrijvingen, abonnementen, opleidingen, toestellen en hardware, verzekeringen, onroerende lasten…

Forfait: € 65,00

b. Variabele kantoorkosten

 • Aanleg dossier (per kaft): € 10,00
 • Afsluiting dossier (per kaft): € 15,00
 • Brieven en e-mails: € 10,00 / stuk
 • Procedure: € 12,00 / blad
 • Verplaatsingskosten buiten Gent: € 0,50 / km

Voorgeschoten kosten

Voorgeschoten gerechts-, expertise – en gerechtsdeurwaarderkosten worden bovendien doorgerekend.

Algemene voorwaarden

 1. Het factuurbedrag dient te worden betaald via Fortis BE04 0016 0951 4431 onder vermelding van de referentie en het factuurnummer, binnen de 14 dagen.
 2. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke interestvoet + 2%.
 3. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag.
 4. In geval van betwisting zal de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, of de Vrederechter van het kanton Gent II bevoegd zijn.

Een afspraak of verkennend gesprek?

Contacteer ons met uw vraag en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een verkennend gesprek bij ons op kantoor.

Online Boek uw afspraak met één van onze advocaten online Bel of mail 09 226 83 82
info@recht.gent
© 2021 BV RECHT[PUNT]GENT. KBO / BTW: 0825.883.635
m.z.: Brugsesteenweg 591, 9030 Mariakerke (Gent) - nieuws - privacy policy - cookie policy - sitemap
Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie