Advocaat invordering onbetaalde facturen

  • Wat kan u als ondernemer doen wanneer klanten openstaande facturen niet betalen?
  • Wilt u op een correcte manier wanbetalers tot betaling aansporen?
  • Wilt u een procedure starten om onbetaalde facturen in te vorderen?

Helaas gebeurt het dat klanten hun facturen niet betalen. Onbetaalde facturen kunnen nefaste gevolgen hebben voor uw onderneming. U kan wanbetalers zelf aanmanen om hun facturen alsnog te betalen, maar vaak blijft dat zonder gevolg. Een advocaat inschakelen heeft vaak meer effect.

De advocaten van Recht.Gent helpen u met het opmaken van een correcte ingebrekestelling.

Onbetaalde facturen innen

Als zaakvoerder krijgt u vroeg of laat te maken met onbetaalde facturen. Bij sommige bedrijven zorgen regelmatige wanbetalingen voor ernstige liquiditeitsproblemen. Onbetaalde facturen brengen in het algemeen zorgen en stress met zich mee.

Als facturen niet betwist werden binnen de termijn vermeld in uw factuurvoorwaarden, impliceert dat, dat de factuur werd aanvaard. Dan is het uiteraard uw goed recht om onbetaalde facturen te innen.

Het is niet meer dan normaal dat u niet betwiste facturen int, maar de manier waarop u tot betaling aanmaant, heeft gevolgen voor de reputatie van uw onderneming en de relatie met uw klant.

Meer over invordering en uitvoering

Invordering niet-betwiste facturen

Het is belangrijk om onbetaalde facturen zoveel mogelijk te voorkomen. Lukt dat niet, dan is het goed op uw strepen te staan. Gewoonlijk bevelen we vier stappen aan om tot de betaling van uw facturen te komen:

1. Onbetaalde facturen voorkomen

Elke betrouwbare advocaat zal u aanraden conflicten zoveel mogelijk te vermijden. We adviseren daarom zoveel mogelijk met voorafbetalingen, voorschotten en tussentijdse facturen te werken. Op die manier beperkt u de financiële schade wanneer klanten niet betalen.

Het is in die context ook uiterst zinvol om de algemene voorwaarden bij uw facturen door een advocaat van Recht.Gent te laten nakijken en aanpassen.

2. Vriendelijke betalingsherinnering

Het is aangewezen om snel op te treden. Zodra de betalingstermijn afloopt, kunt u een betalingsherinnering sturen. Hierin herinnert u de klant vriendelijk en zonder juridisch jargon aan de openstaande factuur. Een tweede herinnering of telefonisch gesprek is ook mogelijk als de situatie ongewijzigd blijft.

3. Minnelijke invordering

Wanneer betalingsherinneringen niet baten kunt u best overgaan tot een minnelijke invordering. In deze fase wordt een schriftelijke ingebrekestelling opgesteld en verstuurd naar de schuldenaar.

Wanneer u de ingebrekestelling laat opstellen en versturen door een advocaat, komt de aanmaning krachtiger over. Een officiële brief van een advocaat geeft tevens de indruk dat u indien nodig ook tot dagvaarding zal overgaan. Vaak volstaat een minnelijke invordering om resultaten te boeken.

4. Gerechtelijke invordering

Als de minnelijke schikking zonder gevolg blijft, kunt u als schuldeiser een beroep doen op de rechtbank. Gaat het om een onbetwiste factuur, dan wordt de IOS-procedure in gang gezet.

Deze procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden van ondernemingen, is vlotter, goedkoper en eenvoudiger dan de procedure voor de rechtbank van koophandel.

Help, mijn klant betaalt niet!

Hebt u klanten die hun facturen – ondanks herinneringen die u verstuurde – niet betalen. Neem dan gerust contact op met Recht.Gent. Onze advocaten stellen samen met u een schriftelijke ingebrekestelling op en bezorgen die aan uw klant.

Wij volgen de casus op met uw klant tot u het geld ontvangt waarop u als schuldeiser recht heeft.

Een afspraak of verkennend gesprek?

Contacteer ons met uw vraag en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een verkennend gesprek bij ons op kantoor.

Online Boek uw afspraak met één van onze advocaten online Bel of mail 09 226 83 82
info@recht.gent
© 2022 BV RECHT[PUNT]GENT. KBO / BTW: 0825.883.635
m.z.: Brugsesteenweg 591, 9030 Mariakerke (Gent) - nieuws - privacy policy - cookie policy - sitemap
Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies die uw internetgedrag volgen met o.a. reclamedoeleinden. De statistieken die we op basis van analytisch cookies bekomen, bevatten geen persoonsgegevens.

Akkoord    Meer informatie