Wat kun je doen als de huur niet betaald wordt?

Als de huur niet tijdig betaald wordt, dit is 14 dagen na de datum bepaald in de huurovereenkomst, dien je verschillende stappen te ondernemen.

1. Contacteer de huurder en achterhaal de reden van laattijdige betaling

Probeer als verhuurder/eigenaar eerst te achterhalen wat de reden van de huurachterstand is, zonder meteen in conflict te gaan. Praten en onderhandelen is altijd het beste uitgangspunt. Wanneer blijkt dat het om een onvoorziene en tijdelijke omstandigheid gaan (bv. wegens ontslag), bespreek dan enkele oplossingen zoals een afbetalingsplan.

2. Aangetekend schrijven

Neemt de huurder geen contact op of gaat hij niet in op het voorstel tot afbetaling, stuur dan een aangetekend schrijven waarin de huurovereenkomst en de plichten van de huurder duidelijk aangehaald worden. Je kan de huurder dan aanmanen tot het betalen van de achterstallige huur op een uiterste datum.

3. Verzoening bij de vrederechter

Wanneer de huurder niet reageert op de eerder ondernomen stappen, stap je naar de vrederechter. In de hoop te komen tot een onderling akkoord. Je kan gratis beroep doen op de vrederechter voor het bekomen van een proces verbaal bij een verzoening en dus een akkoord.

4. Gerechtelijke procedure met advocaat

Wanneer er geen akkoord bereikt wordt voor de vrederechter, dien je een gerechtelijke procedure te starten. Om de gerechtelijke procedure correct te doen verlopen en voor het verdedigen van je belangen is het aangewezen je te laten bijstaan door een advocaat. Onze advocaten gespecialiseerd in het huurrecht staan u graag bij met advies. Meer over onze specialisaties

5. Ontbinding van de huurovereenkomst

Wanneer de huurder het huurgeld niet betaalt en ook niet kan betalen, dit bovendien voldoende aangetoond werd en de gerechtelijke procedure voltooit werd, kan de huurovereenkomst ontbonden worden. De vrederechter kan bovendien een uithuiszetting bevelen, waarbij de huurder wel beschermd is door enkele maatregelen. Lees hier wat een huurder in dit geval kan doen

Laat je bijstaan door een advocaat wanneer de huur niet betaald wordt

Raadpleeg ons advocatenkantoor en bespreek uw mogelijkheden met ons. Wij helpen u graag met gericht advies en met sterke bijstand in het geval van een gerechtelijke procedure.

Een afspraak of verkennend gesprek?

Contacteer ons met uw vraag en wij adviseren u graag persoonlijk en discreet tijdens een verkennend gesprek bij ons op kantoor.

Online Boek uw afspraak met één van onze advocaten online Bel of mail 09 226 83 82
info@recht.gent
© 2018 BV ovv BVBA Advocatenkantoor Van Acker, Leyns & De Vos. KBO / BTW: 0825.883.635
m.z.: Brugsesteenweg 591, 9030 Mariakerke (Gent) - privacy policy - cookie policy - sitemap